Eductus

Välkommen till framtiden

Utmaning

Vi har arbetat med att knyta ihop varumärke, vision och värdegrund för att förmedla en stark och sammanhållen bild av Eductus. Vi ska också visa hur Eductus med engagemang ställer krav på sina elever för att stötta dem på vägen till jobb. Och samtidigt förmedla att Eductus tar ett stort samhällsansvar.

Lösning

Eductus och Circus har genomfört ett gediget varumärkesarbete som startat med en workshop, intervjuer av medarbetare och utveckling av bland annat tonalitet och grafisk design. Därefter har vi skapat koncept och utformat idéer och marknadskommunikation för både tryckta medier och digitala kanaler. En viktig del har även varit internkommunikationen och att bygga stolthet hos alla medarbetare.

Resultat

Den uppdaterade designen, budskapen och det nya manéret syns på Eductus hemsida, i utbildningslokaler, på skolor och olika utbildningsmässor runt om i landet, men även på visitkort, brevpapper och internt material. Både studerande och medarbetare känner delaktighet och gillar utseende och innehåll!

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Magnus!