Mundipharma

Smärtpunkt, mot ont för gott

Utmaning

Att öka vårdprofessionens kunskap kring smärtområdet. Se till att konceptet Smärtpunkt tar ledarpositionen inom smärta. Att skapa en grafisk profil och hitta nya mediakanaler. Samtidigt ska vi stärka varumärket Mundipharma och skapa ökat intresse för deras produkter.

Lösning

Vi utvecklade hemsidan smartpunkt.se och det digitala nyhetsbrevet Smärtpunkt. Genom de nya marknadsföringskanalerna förmedlar vi regelbundet viktiga nyheter inom smärta. Vi varvar vetenskapliga artiklar med case, tips och råd för att vara relevanta för målgruppen. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Resultat

Intresset är stort och mottagandet positivt bland läkare och övrig personal som hanterar smärta hos patienter. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har fördubblats och öppningsfrekvensen ligger på 50%.