Förbo

Förbobladet – nystart och omprofilering

Utmaning

Förbobladets uppgift är att informera och inspirera hyresgäster och samtidigt stärka Förbos varumärke. Hyresgästerna finns utspridda i fyra kommuner och bor i radhus med egen trädgård, k-märkta 1700-talskvarter och större bostadsområden från miljonprogramsåren. Utmaningen är att trots den spridda målgruppen hitta intressanta vinklingar och ämnen, tillräckligt spetsiga för att bli intressanta och nog allmängiltiga för många. En annan utmaning är att se till att få större utväxling på det redaktionella innehållet, genom att också generera content till Förbos övriga, främst digitala, kanaler.

Lösning

I Förbobladet mixas artiklar som ger nytta och nöje med koppling till boendet. Den lokala informationen har fått större utrymme i tidningen och innehållet kommunicerar också Förbos strategier och bygger på bolagets värdeord. Genomgående talar vi till läsarens engagemang genom ämnen som ligger nära den som bor i hyresrätt. Vi uppmanar läsarna att bidra med egna åsikter och erfarenheter, antingen via mejl/brev eller Förbobladet facebooksida.

Resultat

Våren 2017 landar det första numret av Förbobladet hos hyresgästerna. Förbo genomför löpande läsarundersökningar och det blir intressant att se hur väl vi når de lika viktiga målen att skapa värde för hyresgäster och bygga Förbos varumärke.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael